موسسه فرهنگی قرآن و عترت امیرالمومنین علیه السلام کاشان

مجری طرح تخصصی حفظ، ترجمه، تفسیر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: گروهی، خدا را به شوق بهشت مى‏ پرستند، اين عبادت بازرگانان است و گروهی خدا را از ترس عذاب او مى ‏پرستند، اين عبادت بردگان است و گروهی خدا را براى سپاس او مى ‏پرستند، اين عبادت آزادگان است. (حکمت 237 نهج البلاغه)     
فاطمه زهرا دري ؛ حافظ کل قرآن کريم :

فاطمه زهرا دري حافظ کل قرآن کريم ازاصفهان که توانست با حضور در مدرسه شبانه روزي حفظ يکساله قرآن و نهج البلاغه مؤسسه اميرالمؤمنين عليه السلام کاشان در سال تحفيظي 99-98 موفق به حفظ کل قرآن کريم شود گفت : حضور در مدرسه شبانه روزي حفظ قرآن و نهج البلاغه کاشان براي هر نوجوان و جواني لازم است .

محدثه توکلي ؛ حافظ کل قرآن کريم :

محدثه توکلي حافظ کل قرآن کريم ازشهرکرد که با حضور در مدرسه شبانه روزي حفظ يکساله قرآن و نهج البلاغه مؤسسه اميرالمؤمنين عليه السلام کاشان در سال تحفيظي 99-98 موفق به حفظ کل قرآن کريم شده است گفت : توسعه و گسترش مؤسسات قرآني بهترين راه تحقق منويات مقام معظم رهبري در تربيت 10 ميليون نفر حافظ قرآن است .

رقيه اسلامي منش ؛ حافظ کل قرآن کريم :

رقيه اسلامي منش حافظ کل قرآن کريم که از شهرستان دزفول استان خوزستان با حضور در مدرسه شبانه روزي حفظ يکساله قرآن و نهج البلاغه مؤسسه اميرالمؤمنين عليه السلام کاشان در سال تحفيظي 99-98 موفق به حفظ کل قرآن شده است گفت : مدرسه شبانه روزي حفظ يکساله قرآن کريم کاشان وقتي وارد زندگي من شد همه چيزتغيير کرد.