موسسه فرهنگی قرآن و عترت امیرالمومنین علیه السلام کاشان

مجری طرح تخصصی حفظ، ترجمه، تفسیر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

امام رضا علیه السلام فرمودند: هر کس اباعبدلله علیه السلام را کنار شط فرات زیارت کند، مانند کسی است که خداوند را در بالای عرش زیارت کرده است. ( تهذیب‏ الأحکام ج : 6 ص : 46)     
گزارش مردمي ؛
روي پرده بزرگ کنار درب، توزيع مکاني شماره داوطلبين در چهار حوزه امتحاني دبيرستان امام خميني(ره) ، دانشگاه فرهنگيان، مدرسه آسيه ومدرسه طالبيان مشخص شده بود. افراد براي شرکت در آزمون سراسري حفظ و مفاهيم قرآن وعترت وارد محوطه مي شدند.
خبر کوتاه
مرحله دوم شانزدهمين دوره آزمونهاي سراسري قرآن وعترت شامل ترجمه ومفاهيم قرآن کريم، ترجمه ومفاهيم نهج البلاغه وصحيفه سجاديه وهمچنين رشته تدبر در قرآن همزمان باسراسر کشور در دبيرستان امام خميني(ره)ودانشگاه فرهنگيان کاشان باحضور نزديک به ۲۰۰۰ نفر داوطلب برگزارشد.
خبر کوتاه
شانزدهمين دوره آزمونهاي سراسري حفظ و مفاهيم قرآن کريم شامل حفظ سوره هاي منتخب ملک و واقعه وساير رشته هاي حفظ قرآن کريم؛ ترجمه ومفاهيم قرآن کريم، ترجمه ومفاهيم نهج البلاغه وصحيفه سجاديه وهمچنين رشته تدبر در قرآن همزمان باسراسر کشور در هنرستان امام خامنه اي ودبستان صباحي آران وبيدگل باحضوربيش از ۱۰۰۰ نفر داوطلب برگزارشد.
خبر کوتاه
اولين مرحله شانزدهمين دوره آزمونهاي سراسري حفظ ومفاهيم قرآن کريم شامل حفظ سوره هاي منتخب (ملک و واقعه) وساير رشته هاي حفظ قرآن کريم همزمان باسراسر کشور در مدارس آسيه وطالبيان شهرستان کاشان باحضور نزديک به ۲۰۰۰ نفر داوطلب برگزارشد.