موسسه فرهنگی قرآن و عترت امیرالمومنین علیه السلام کاشان

مجری طرح تخصصی حفظ، ترجمه، تفسیر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: طمعكار همواره زبون و خوار است. (حکمت 226 نهج البلاغه)     
کد خبر: 110616
تعداد بازدید: 211
تاریخ انتشار: - 13 : 9
خبرکوتاه؛
اعلام نتايج آزمون کتبي قرآن و عترت موسسه اميرالمومنين ع کاشان – اسفندماه1397
نتايج قبول شدگان هفدهمين دوره آزمونهاي سراسري حفظ ومفاهيم قرآن کريم شامل رشته هاي حفظ قرآن کريم، ترجمه و مفاهيم قرآن کريم، معارف اهل بيت عليهم السلام و انس با قرآن (الکترونيکي)در سايت آزمون قرآن و عترت اعلام شد.

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

نمره

1

پروانه زاهد

معارف و حفظ نهج البلاغه

90

2

مرضيه رمضان زاده مشکاتي

سبک زندگي و سيره معصومين ع

100

3

مليحه احتشاميان

ترجمه و مفاهيم قران

87

4

بي بي طاهره حسيني

ترجمه و مفاهيم قران

76

5

پروين تيمور زاده جوينان

کل جزء 30 قرآن کريم

84

6

عطيه زارع

کل جزء 30 قرآن کريم

97

7

رضوانه سادات آقاميري شعرباف

کل جزء 30 قرآن کريم

87

8

نيره بوستان افروز

حفظ 20 جزء قرآن کريم

85

9

محمد حسين تلي نشلجي

کل جزء 30 قرآن کريم

87

10

فاطمه سادات زيلوچيان

کل جزء 30 قرآن کريم

92

11

زينب دهقاني

کل جزء 30 قرآن کريم

83

12

ربابه واصفي

ترجمه و مفاهيم قران

97

13

حميده فتاح راوندي

معارف و حفظ نهج البلاغه

94

14

فريده سرافراز

ترجمه و مفاهيم قران

78

15

مريم جندقي

حفظ 10 جزء قرآن کريم

80

16

مريم بصيرتي

حفظ15جزء قرآن کريم

75

17

اکرم حاجي زاده

مفاهيم نهج البلاغه

77

18

زهرا نظري مطلق

ترجمه و مفاهيم قران

85

19

فاطمه حسني

حفظ 3 جزء قرآن کريم

78

20

زيور همه بار

کل جزء 30 قرآن کريم

75

21

اعظم آذري آراني

کل جزء 30 قرآن کريم

97

22

اعظم آذري آراني

حفظ جزء اول قرآن کريم

92

23

فاطمه سادت احمدي شيخ شباني

ترجمه و مفاهيم قران

87

24

فاطمه سادت احمدي شيخ شباني

حفظ 10 جزء قرآن کريم

73

25

عارفه گلبرگ

ترجمه و مفاهيم قران

70

26

فاطمه نازنيني

ترجمه و مفاهيم قران

84

27

فائزه سوراني

ترجمه و مفاهيم قران

78

28

صديقه عابدي بابازاده

کل جزء 30 قرآن کريم

87

29

شهين احمدي

کل جزء 30 قرآن کريم

78

30

زينب پناهي

کل جزء 30 قرآن کريم

96

31

فهيمه ابوزيد آبادي

ترجمه و مفاهيم قران

94

32

سولماز مختاري

حفظ جزء30

72

33

راضيه حضرتي

حفظ جزء30

96

34

اعظم خلجي

حفظ جزء30

83

35

فاطمه حق گو

حفظ جزء30

87

36

ربابه پاک طينت

حفظ جزء30

100

37

مرضيه صالحي شهرابي

حفظ جزء30

75

38

سميه پيراني

حفظ جزء30

85

39

سپيده رمضاني صباغ

حفظ جزء30

93

40

زهرا اطهري زاده

حفظ جزء30

96

41

فاطمه خيامي

حفظ جزء30

96

42

معصومه حاجي جعفري

حفظ جزء30

70

43

ليلا گندمي نياسر

حفظ کل قران کريم

70

44

مريم سادات محمدي

حفظ کل قران کريم

74

45

فاطمه موجودي

حفظ کل قرآن کريم

60

46

مطهره جويناني

حفظ کل قرآن کريم

81

47

اکرم زين ساز کاشاني

مفاهيم نهج البلاغه

74

48

زهره رياضي استرکي

مفاهيم نهج البلاغه

76

49

صديقه خوشدلي

مفاهيم وحفظ نهج البلاغه

81

50

نجمه نيک خواه مرقي

معارف و حفظ نهج البلاغه

85

51

مرضيه رمضان زاده مشکاني

مفاهيم و حفظ نهج البلاغه

88

52

زينب تاريخي

حفظ 10جزء اول

84

53

شيرين شريف

حفظ 10جزء اول

97

54

ليلا گندمي نياسر

ترجمه و مفاهيم قران

95

55

زينب نجاري

ترجمه و مفاهيم قران

70

56

محمد جواد ساتر

ترجمه و مفاهيم قران

94

57

آرزو ناقلي

ترجمه و مفاهيم قران

94

58

اکرم مرادي

ترجمه و مفاهيم قران

90

59

مهدي گلستان فرد

ترجمه و مفاهيم قران

87

60

علي حيدري طاهري

حفظ 15جزء اول

76

61

سيد حسين رضوي

حفظ 15جزء اول

90

62

محمد حسين گلبرگ

حفظ 15جزء اول

95

63

محمد حسين وفائي

حفظ 15جزء اول

85

64

معصومه رنجبر کاشي

حفظ 15جزء اول

84

65

مريم قربانعلي زاده

حفظ 20جزء اول

74

66

محمدرضا فقداني

حفظ 20جزء اول

81

67

عاطفه حسن پور

معارف وحفظ نهج البلاغه

75

68

فاطمه خندان

مفاهيم صحيفه سجاديه

71

69

سميه شکري

کل جز 30 ناس تا نبا

87

70

فائزه تراب زاده

کل جز 30 ناس تا نبا

76

71

زهره سادات موسوي نژاد

حفظ 5جز اول

97

72

نسرين قرباني

کل جز 30 ناس تا نبا

100

73

زهره شکري فيني

کل جز 30 ناس تا نبا

87

74

طاهره عرب سعيدي

کل جز 30 ناس تا نبا

83

75

محبوبه شيخ سليماني داراني

کل جز 30 ناس تا نبا

80

76

زهرا حقيقي تبار

حفظ کل قران

78

77

زهرا حيدري ويدوجي

ترجمه ومفاهيم قرآن

84

78

مريم شاکر کاشاني

مفاهيم صحيفه سجاديه

77

79

سميرانقوي

کل جز 30 ناس تا نبا

72

80

زهرافلاح فيني

کل جز 30 ناس تا نبا

83

81

فاطمه فضايلي نسب

مفاهيم صحيفه سجاديه

73

82

مرضيه رمضان زاده

کل جز 30 ناس تا نبا

84

83

مرضيه سادات حسيني

کل جز 30 ناس تا نبا

83

84

عاطفه نجاري

معارف وحفظ نهج البلاغه

70

85

محدثه مجيدي تبار

کل جز 30 ناس تا نبا

84

86

فهيمه بنايي قهرودي

ترجمه ومفاهيم قرآن

87

87

زهرامظلوم

مفاهيم صحيفه سجاديه

70

88

فاطمه سادات حاجي زاده

حفظ جزء اول قرآن

93

89

فاطمه سادات حاجي زاده

مفاهيم صحيفه سجاديه

70

90

فاطمه رضائيان

کل جز 30 ناس تا نبا

84

91

فاطمه رضائيان

معارف وحفظ نهج البلاغه

72