موسسه فرهنگی قرآن و عترت امیرالمومنین علیه السلام کاشان

مجری طرح تخصصی حفظ، ترجمه، تفسیر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

غدیر، تجلّی اراده خداوند، مکمّل باور ما و نقطه تأمّلی در تاریخ است.     

اجتماع پرشور مردم کاشان در دعاي عرفه

- 43 : 14

جشن الفبا؛ پاياني شيرين براي کلاس اولي ها

- 2 : 16

مسابقات سراسري قرآن و عترت در کاشان

- 3 : 10